NRK Meny
Normal

Minst 100 må gå i Store Norske

Styret i gruveselskapet Store Norske vedtok mandag en spareplan som innebærer at minst 100 stillinger kuttes. Det er rundt en tredel av selskapets ansatte på Svalbard.

Åpning ny gruve, Lunckefjell

Full produksjon i gruva Lunckefjell skulle etter planen settes i gang i løpet av februar neste år. Nå blir det redusert drift.

Foto: Trond Johansen/SNSG

– Vi har i dag gjort en beslutning som medfører at minimum 100 personer innen utgangen av året vil få beskjed om at det ikke lenger er plass til dem i Store Norske, sier styreleder Annette Malm Justad til NRK.

Den reduserte driften er en følge av lave kullpriser på verdensmarkedet. Selskapet sier alt tyder på at kullprisen vil holde seg på et lavt nivå også i tiden som kommer, og at det fører til betydelige underskudd.

– Vi er i en situasjon der vi er nødt til å endre driftsopplegget vårt, og redusere kostnadene betydelig for å overleve i en utrolig krevende tid for selskapet, forteller Malm Justad.

Hun legger til at prosessene vil starte umiddelbart og at mandagens vedtak ikke er tilstrekkelig til å sikre Store Norske, og at ytterlige tiltak utredes.

Annette Malm Justad

Styreleder Annette Malm Justad i Store Norske siter det er beklagelig at de må si opp ansatte, men at det er nødvendig.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– Krisen er ikke over med dette

Det vil bli redusert drift i Svea Nord og den nye Lunckefjell-gruven. Foreløpig vil det være normal drift i Gruve 7, fordi energiverket i Longyearbyen er avhengig av kull derfra.

Men lønnsomheten vil også bli vurdert nærmere her, varsler selskapet.

– Vi beklager sterkt at vi må si opp ansatte, men det er nødvendig å redusere driften og kutte kostnader dersom selskapet skal overleve. Alternativet er styrt avvikling nå. Samtidig er det viktig å være klar over at krisen i Store Norske ikke er over med dette, sier Malm Justad.

Hun legger til at driftsopplegget som styret vedtok mandag er et helt avgjørende element i en større løsning for å sikre virksomheten i Store Norske.

– I tillegg er vi avhengige av å finne en finansieringsløsning som er akseptabel for selskapets eier og vår bankforbindelse. Dette arbeides det nå intens med, og vi regner med å kunne presentere vårt forslag for Nærings- og fiskeridepartementet innen utgangen av januar.

Gruvedrift på Svalbard

Gruvedriften på Svalbard har vært sentral for etablering av bosettinger på øygruppa.

Foto: Meek, Tore / Scanpix

Minimumsdrift i halvannet år

Det reduserte driftsopplegget legger opp til en minimumsdrift i halvannet år. Det innebærer stans i oppfaring av hovedstollen i Lunckefjell fra neste måned.

Dette kan gi konsekvenser for driften etter 2016, skriver selskapet i pressemeldingen.

– Samtidig gir driftsopplegget mulighet for å gjenoppta oppfaring fra oktober 2015, dersom kullprisen og selskapets kostnader gjør dette aktuelt, sier Annette Malm Justad.

Nå i kveld diskuterer styret i Store Norske på Svalbard selskapets framtid. 100 ansatte mister trolig jobben på grunn av gruveselskapets dårlige økonomi.

Foto: Marita Andersen.