Tystet om radiosender - 8 ble drept

Onsdag er det 70 år siden Arnøytragedien, da 8 mennesker ble uskyldig dømt til døden og henrettet i Tromsø.

De døde fra Arnøy-tragedien føres til Tromdalen gravlund i juni 1945

De døde fra Arnøytragedien begraves ved Tromsdalen gravlund i juni 1945.

Foto: ukjent/unknown / Ukjent fotograf/Perspektivet Museum

Det er 70 år siden den dystre dagen da åtte personer ble henrettet etter det som blir kalt Arnøytragedien.

Den 23. oktober 1943 ble 8 nordmenn henrettet av nazistene i Krokdalen – som Kroken i Tromsø het den gang. De var alle tatt til fange som følge av det som i dag går under navnet Arnøytragedien.

Dramatisk historie

Tidligere ordfører i Skjervøy og fylkesordfører i Troms, Ernst Isaksen, kan denne historia godt:

– Noen hadde tystet om en radiosender – en observasjonspost i fjellsiden på yttersida av Arnøya. Denne sendte meldinger om skipstrafikken nordover til allierte styrker. I en skjebnesvanger oppsporing av hula der posten befant seg ble flere skutt.

– Hva skjedde den morgenen for 70 år siden?

– I grålysningen denne morgenen ble de dødsdømte fraktet til Krokdalen, skutt og gravlagt i myra ved Gjerdelva.

Isaksen skal fortelle mer om denne historia ved minnesteinen på Tromsdalen kirkegård onsdag. Av dem som ble henretta var sju fra Arnøya og en fra Tromsdalen.

Etter krigen ble gravene gravet opp og de døde fraktet til Tromsdalen og gravlagt på toppen av haugen på den gamle kirkegården.

Minnemarkering

Tromsø Forsvarsforening arrangerer sammen med Tromsø kommune ei markering fra kl. 1300.

Ordfører Jens Johan Hjort vil holde minnetale i Kroken, nøyaktig der henrettelsene ble utført.

Etterkommere etter de som var involvert i Arnøytragedien vil være til stede.