Minkende skredfare på Svalbard

På Svalbard har det verste uværet gitt seg, med vind nede på sterk kuling utsatte steder og gradvis minkende vind utover dagen. Snøskredfaren i Longyearbyen som har vært stor, er nå redusert til betydelig, som er faregrad 3, melder Yr. Lengst sør på Svalbard er snøskredfaren fortsatt stor. Vakthavende hos Sysselmannen på Svalbard har ikke registrert noen hendelser i løpet av natten.