Mindre skredfare på Svalbard

Ifølge oppdaterte prognoser fra NVE er det ventet noe høyere temperatur på Svalbard, men mindre nedbør, som reduserer faren for sørpeskred. Det er foreløpig ikke observert skred rundt Longyearbyen, melder Sysselmannen. Tiltakene som er iverksatt med for å holde vannveiene åpne opprettholdes. Dette gjelder både Vannledningsdalen og rennene langs veien ut mot flyplassen som ligger i faresonen for sørpeskred. Perleporten er fortsatt stengt.