Mindre overskudd for Troms Kraft

Lavere kraftpriser er hovedårsaken.

Troms Kraft

Troms Krafts bygg på Tomasjord i Tromsø.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / NTB scanpix

Nord-Norges største kraftselskap, Troms Kraft, la onsdag fram årsregnskapet for 2015.

Det viser et overskudd før skatt på 153 millioner kroner mot 169 millioner året før.

Konsernsjef Semming Semmingsen opplyser at 2015 var preget av lavere kraftpriser, lavere inntektsramme for nettselskapet og nedskrivninger av aksjeposten i Nordkraft AS.

– De lave kraftprisene preger hele bransjen, og svekker hele bransjens lønnsomhet. Ved starten av året 2015 var kraftprisene langt lavere enn hva snittet de siste ti årene har vært. I juli 2015 var prisene på det alle laveste nivået, og lå på 7,8 øre pr. kWh. Snittprisen i tiårsperioden 2005–2014 var på 28,8 øre pr. kWh, forklarer konsernsjefen i ei pressemelding.

Store tap i Sverige

Positivt for resultatet var penger knyttet til forlik i saken der Troms Kraft saksøkte sin tidligere revisor, PwC.

Høsten 2011 ble det avdekket at Troms Kraft hadde tapt 1,7 milliarder kroner på sitt svenske datterselskap Kraft & Kultur AB, som blåste opp regnskapene og ga et helt feilaktig inntrykk av virksomheten.

Troms Kraft mente at PwC burde slått alarm om dette.

– Resultatet er som forventet, tatt i betraktning de lave kraftprisene. Den økonomiske og finansielle situasjonen til selskapet er fortsatt sårbar, og styret tilråder derfor ikke at det utbetales utbytte til våre eiere, sier styreleder Inge K. Hansen.

Vil ikke friskmelde selskapet

På tross av at årsresultatet på 153 millioner før skatt i fjor, vil ikke konsernsjef Semming Semmingsen friskmelde Troms Kraft.

Lave kraftpriser og milliardtap i Sverige har preget Troms Kraft de siste årene.

Semmingsen forteller at selskapet har lagt bort planene om å selge vindparken Fakken - for å nå bankkravet om egenkapital.

I stedet er de nå i forhandlinger med kraftselskapet Ymber om å selge aksjene sine i Kvenangen Kraft.

- Vi er i en dialog med Ymber om at de får kjøpe aksjeposten vi har i Kvænangen kraftverk. Hvis dette blir en avtale vil det bidra til at vi vil vi ligge godt an i forhold til bankkravene våre, sier Semmingsen.

Troms Kraft eies av Troms fylkeskommune (60 prosent) og Tromsø kommune (40 prosent).