Mindre fravær etter fraværsgrensen

Endelige tall for skoleåret 2016–2017 viser at fraværet for de elevene som er mest borte fra skolen har falt med 30 prosent, og færre får strykkarakter. Før hadde en elev i videregående skole typisk fem dager og 12 timer fravær. Nå er fraværet tre dager og ni timer. I Troms har både fraværet og antall elever som slutter på skolen, gått ned, viser statistikk Utdanningsdirektoratet la fram mandag.

Elever leser i bøker
Foto: Linn Udnes / NRK