Mindre buss og båt

Finnmarkingene får dårligere transporttilbud.

Ms Mårøy
Foto: FFR

Finnmark fylkeskommune klarer ikke å opprettholde dagens transporttilbud i Finnmark. Årsaken er økte kostnader, og for å komme i balanse må fylkeskommunen kutte i ruteproduksjonen. I følge samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi mangler fylkeskommunen minst fem millioner kroner for å holde dagens ruteproduksjon igang.

Kostnadsøkning

Forklaringen på at man i samferdselssektoren i fylkeskommunen mangler penger er at kostnadene har økt, og at man ikke har tatt høyde for dette da man vedtok budsjettene. Derfor må det nå settes inn tiltak for å komme i balanse, og det betyr kutt i rutetilbudet for folk i Finnmark:

- Vi betaler for det som blir produsert av ruter i Finnmark og for å komme i balanse må vi betale mindre. Og det kan gjerne ha den konsekvensen at vi må produsere mindre, sier Per Bjørn Holm-Varsi.

Vil gi alle tilbud

Holm-Varsi vil foreløpig ikke si hvor det blir kutt, men fylkeskommunen ønsker å unngå at noen blir stående helt uten et samferdselstilbud.

- Det vil være feil av meg å si verken det ene eller det andre på dette tidspunktet. Men vi har som mål i samferdselsplanen at alle skal ha et transporttilbud, og da vil det jo kanskje ikke være så dumt å begynne med de stedene hvor det fins flere tilbud, sier samferdselssjefen.

Kuttene kommer kjapt

Og folk i Finnmark må på bare foreberde seg på at rutekuttene kommer temmelig snart:

- Hvis man skal spare penger er det lurt å begynne så tidlig som mulig. Nå er snart halve året gått, og vi begynner å få litt dårlig tid, sier Holm-Varsi.