Millionstøtte til elbiler

Troms fylkekommune gir pengestøtte på halvannen million kroner for å få etablert hurtig-ladestasjoner for elbiler. Det er snakk om å gi støtte til ni slike ladestasjoner i de neste tre årene. Stasjonene skal plasseres langs E6 og E8 og i Harstad. I Troms fylke er det i dag i underkant av 200 elbiler. Det er en målsetting å få redusert klimautslippene også gjennom økt bruk av elbiler.