Millioner til psykisk helse

Tiltak for bedre psykisk helse blant studenter i Troms og Finnmark får til sammen 2,8 millioner kroner av Helsedirektoratet. Regjeringa har styrket satsingen på studenters psykiske helse. Totalt deles det ut over 18 millioner kroner til tiltak rettet mot dette i år.