Milliondryss til kreftforskning

Institutt for samfunnsmedisin ved UiT Norges Arktiske universitet, tildeles i dag 3,2 millioner kroner til kreftforskning fra Margit og Halvdan Jakobsens legat til bekjempelse av kreft, som Kreftforeningen har ansvar for. Generalsekretær Anne Lise Ryel sier en slik sum vil bidra til mye god forskning i et miljø som i mange år har vært i fremste rekke globalt når det gjelder kreftforskning. Legatet har til nå delt ut 8-9 millioner kroner til forskning i nord.