NRK Meny
Normal

Miljøvernere møter Nickel-sjefer

For første gang åpner konsernledelsen i Norilsk-Nickel døren for Bellona.

Smelteverk i Nikel
Foto: Skjalg Fjellheim / Scanpix

I dag møter en norsk delegasjon med representanter fra Fylkesmannen i Finnmark, Norsk institutt for luftforskning og Bellona konsernledelsen i det russiske selskapet Norilsk-Nickel i Zapoljarnij.

Ifølge Bellona er dette første gang i russisk historie at sivilsamfunnet får gehør for å ha dialog med en stor privateid næringsaktør.

– Vi ønsker å få i gang en dialog. Og en gjennomgang av hvordan både vi og de ser på fakta, er en god begynnelse på denne dialogen, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Hauge tror at konsernledelsen har hatt et behov for å imøtegå en del av kritikken både miljøvernere og norske myndigheter har hatt mot forurensningene fra anleggene i nordvest Russland.

– Vi har jobbet målrettet i flere år for å få et bedre faktagrunnlag og ser at det er et behov for åpenhet. Vi har utfordret selskapet på en måte som gjør at vi er villige til å gå i dialog, og oppfatter det som positivt at de nå vil møte oss.

En miljøversting med overskudd

Norilsk-Nickel konsernet er verdens ledende produsent av nikkel og palladium, og verdens største produsent av platinium. Eier er Vladimir Potanin, en av Russlands rikeste menn.

Smelteverkene i Nikel og Zapoljarnij har i flere år vært sett på som miljøverstinger få mil fra norskegrensa.

Utslippene av svoveldioksid (SO2) fra produksjonen er fire til fem ganger høyere enn det totale utslippet av SO2 i hele Norge, og det er etter hvert liten tvil om at svovelutslippene fra produksjonen har ødelagt både vegetasjon, fiskevann og jordsmonn på norsk, russisk og finsk side.

Ifølge Hauge skal også russiske myndigheter ha gjort det klart at utslippene fra smelteverkene ligger over også deres grenseverdier.

Frederic Hauge

Bellona-leder Frederic Hauge

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Uenighet om målinger

I tillegg til å ta opp tekniske løsninger vil den norske delegasjonen ta opp uenighetene om de faktiske utslippene fra smelteverkene.

– Det har vært en diskusjon mellom oss og konsernet om en del miljøfakta og måleforhold. De hevder at en del forurensning som kommer over grensa kommer fra andre kilder, så da må vi sette oss ned og finne ut hva som ligger bak deres argumentasjon.

– En viktig ny kanal

Hauge mener det er viktig at de forskjellige aktørene får møtes, og håper at dette kan være starten på et bedre samarbeid.

– Det er en utfordring å få fortgang i prosessen med rensing, men da trenger vi fullstendig oversikt over anleggene på Kola, det store anlegget i Norilsk og hele flyten i produksjonen foregår.