Miljøgifter stopper helikopterbase

Den planlagte helikopterbasen på Harstad/Narvik lufthavn er skrinlagt. Årsaken er at tomta inneholder gamle miljøgifter som før var lovlig i bruk. Leieavtalen for dagens base går ut i 2019, og Luftambulansetjenesten har derfor ikke tid til å vente med å starte bygging av ny base til grunnen på flyplassen er renset opp.