NRK Meny
Normal

Miljøgifter dreper polarmåka

Forskere har for første gang vist at miljøgifter bidrar til å redusere bestanden.

Polarmåker

Miljøgifter gir polarmåka dårligere helsetilstand og problemer med reproduksjon og overlevelse., viser forskning ved Norsk Polarinstitutt.

Foto: Hallvard Strøm/Norsk Polarinstitutt

Studien er gjort på polarmåke på Bjørnøya og viser at miljøgiftene påvirker både unge og voksne fugler.

– Forurensningen synes å redusere overlevelse av voksne fugler, og vi ser også at det påvirker reproduksjonen og ungenes overlevelse, forteller forskerne bak studiet, Kjell Einar Erikstad ved NINA og Hallvard Strøm ved Norsk Polarinstitutt.

Fugler med høyt forurensningsnivå ser ikke ut til å komme tilbake til kolonien i påfølgende år. Forskerne mener dette kan være et signal om at fugler med høye nivåer av forurensning generelt har dårlig helsetilstand og ikke kapasitet til å reprodusere hvert år.

– Den negative effekten på overlevelse viser seg å være stor hos polarmåker med svært høye nivåer av forurensning. For eksempel overlever 91,5 prosent av de voksne fuglene som har lave miljøgiftnivåer, mens de med svært høye nivåer har en årlig overlevelse på bare 40-50 prosent.

Svekket bestand

Bjørnøya er det viktigste hekkeområdet for polarmåken på Svalbard og i Barentshavregionen, men helt siden 1980-tallet har polarmåkebestanden på Bjørnøya gått kraftig tilbake.

Siden den gang har det hver sommer blitt funnet døde eller døende polarmåker på øya, og obduksjon og analyse av disse fuglene har vist svært høye nivåer av miljøgifter i hjerne og lever.

Videre forskning vil avsløre om dette er et problem over hele Svalbard, og dermed om den norske Rødlista må endres.