NRK Meny
Normal

Militær avtale med USA: – Norge kan ikke legge ned flybasen på Bardufoss

Tillitsvalgt for offiserene i Forsvaret mener Norge er bundet av en militær avtale med USA.

Created by InfoDispatcher

Forsvaret vurderer kutt i nord, og det skaper sterke reaksjoner.

– Vi har skrevet under en avtale med amerikanerne om at vi blant annet skal ha operative flyplasser tilgjengelig. De forslagene som nå legges fram om å legge ned Bardufoss flybase er direkte kunnskapsløst, sier Pål Nygaard, regiontillitsvalgt i Norges Offisersforbund.

Endringer i nord

Pål Nygaard

Pål Nygaard er regiontillitsvalgt i Norges Offisersforbund.

Foto: Arild Moe / NRK

Forsvaret vurderer å legge ned flere baser i nord for å kunne bruke mer penger på operative styrker. Blant forslagene er nedleggelse av Kystjegerkommandoen i Harstad, flystasjonene på Bardufoss og Andøya, samt Heggelia og Skjold leir i Indre Troms. I nord er det foreslått å styrke Hæren i Finnmark, og 2. bataljon på Skjold kan bli flyttet til Porsangmoen.

Sterke reaksjoner

Lokalpolitikere i Indre Troms reagerer sterkt på at Forsvaret vurderer å kutte i deres områder.

Målselv

Ordfører i Målselv, Helene Rognli reagerer sterkt på forslag om forsvarskutt.

Foto: Eskil Mehren

– Forslagene høres dramatiske ut. Samfunnet her er bygd opp for forsvaret med øvingsfelt og det hele, og som det har vært mye styr for å få til. Det sier ordfører i Målselv, Helene Rognli. Hun sier også at det er en tragedie dersom den militære flyskolen på Bardufoss blir borte.

Bygger opp

Nedlegging av flystasjonene på Andøya og Bardufoss kan bli omdiskutert. På Bardufoss bygger forsvaret sin helikopterbase opp. Som tillitsvalgt for offiserene peker Pål Nygaard på hvilken spesiell rolle særlig Bardufoss har.

– Bardufoss er i kjernen av et mulig alliert insettingsområde. Du har Evenes, og du har Andøya. Det vil være et totalt feil signal hvis vi i den her tiden skulle begynne å bygge ned forsvaret i vår region slik det nå foreslås, sier regionstillitsvalgt i Norges Offisersforbund.