NRK Meny
Normal

Mikrober kan gi klimatisk hodebry

Små mikrober i Arktis kan utgjøre en større klimatrussel enn det vi trodde.

feltarbeid på ny-ålesund

Forskerne er i full gang med å undersøke bakken for mikrober.

Foto: Privat

Nylig har professor Mette Svenning og forsker Alexander Tveit fra UiT Norges Arktiske Universitet forsket på temaet. De har samarbeidet med forskerne Tim Urich og Peter Frenzel fra Østerrike for å få svar på hva slags miljøutfordringer mikrobene kan gi.

Ved Ny-Ålesund på Svalbard fant de at mikroorganismene kan utgjøre en trussel for klimaet, spesielt dersom temperaturen øker.

– Mikroorganismene er ikke i seg selv en trussel, men dersom det blir varmere blir de mer aktive. På grunn av alt det organiske materialet som er lagret i arktiske strøk, produserer de mer klimagasser, sier Mette Svenning.

Studiene viser nemlig at organismene slipper ut metangass, også ved lave temperaturer.

(Artikkelen fortsetter under)

Mette Svenning

Professor Mette Svenning har vært med i forskningsgruppen som har undersøkt hva mikrobene i Arktis kan bety for klimaet.

Foto: Tim Urich

Temperaturøkning gir større utslipp

Globale klimamodeller viser at bakketemperaturen på Svalbard kan øke med mellom en og seks grader de neste årene.

– En slik temperaturøkning vil gi seg utslag i større klimagassutslipp, sier Svenning.

Global oppvarming kan derfor være en negativ spiral. Global oppvarming fører til at mikrobene blir mer aktive, og slipper ut enda mer klimagasser.

– Med tanke på de store mengdene karbon som er i Arktis, er dette absolutt en kilde til større klimagassutslipp, sier Svenning.

– Det er vi som må gjøre noe

Selv en liten økning i det lave temperatursjiktet kan føre til økt utslipp av metan fra mikrobene som lever i arktiske områder.

Løsningen på problemet kan være at mennesker på jorda må endre litt på sine levevaner.

– Det er jo vi som lever på kloden som må gjøre noe for å minke oppvarmingen, sier Mette Svenning.