Merker 47 turløyper i Midt-Troms

Troms fylkeskommune og Statskog SF gir til sammen 120.000 kroner til prosjektet «Turløyper og friluftssporter i Midt-Troms». Fylkeskommunen har også tidligere bidratt til merking av turløyper i Midt-Troms-kommunene, med til sammen 736.000 kroner. I løpet av en toårsperiode skal 47 ulike turstier i Midt-Troms tilrettelegges for økt bruk av naturen, sier fylkesråd for helse, kultur og næring, Willy Ørnebakk (Ap).