NRK Meny

Mer til helse og omsorg i Tromsø

Byrådet i Tromsø vil i forslaget til budsjett for 2016 foreslå at helse- og omsorgssektoren får 40 millioner kroner mer enn i år. Tromsø kommune ser ut til å gå med 50 millioner kroner i underskudd i år. Dette skal blant annet betales gjennom økt eiendomsskatt neste år, og innsparinger gjennom et større kommunal omorganiseringsprosjekt. Budsjettforslaget for Tromsø kommune ble lagt fram i dag.