Mer svømmeopplæring for flyktninger

Kommuner i Troms får til sammen 400.000 kroner for å lære nyankomne, minoritetsspråklige elever å svømme. Mange av barna har ikke gjennomført svømmeopplæring, og gruppa er fortsatt overrepresentert i ulykker. Det er Utdanningsdirektoratet som gir pengene for å få kommunene til å gjøre en ekstra innsats.