Mer positiv til innvandring

I en ny undersøkelse fra Ipsos svarer 53 prosent av de spurte at de synes innvandring i hovedsak er bra for Norge. Ifølge Dagsavisen svarte 45 prosent det samme i en tilsvarende undersøkelse i fjor. Samtidig øker andelen som mener Norge bør ta imot flere flyktninger. 36 prosent svarer at vi bør ta imot flere. Det på Vestlandet og i Oslo at holdningen til innvandring er mest positiv.