Mer penger til oppdrettskommuner

Regjeringa vil gi mer penger til oppdrettskommuner, det kommer fram i revidert nasjonalbudsjett. – Det er på tide at kommunene med lakseoppdrett får mer igjen for den viktige jobben de gjør med å legge til rette for næringa, sier fiskeriminister Per Sandberg. Regjeringa skal opprette et havbruksfond for å fordele inntektene fra laksekonsesjoner. 80 prosent av vederlaget fra framtidige kapasitetsløyvinger til lakse- og aureoppdrett skal gå til kommunene og fylkeskommunene. Statens andel på 20 prosent blir holdt utenfor fondet.