Mer penger til bedre mobilitet

Troms får 6.500.000 kroner fra Samferdselsdepartementet for å jobbe med å tilrettelegge transport for funksjonshemmede. Pengene kommer i sammenheng med en fylkeskommunal ordning som skal gi et særskilt transporttilbud til personer som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport. Troms, Finnmark, og Sogn og Fjordane er fylkene som får ekstra penger i ordningen.