NRK Meny

Mer penger til asfalt

Troms fylkeskommune skal bruke mer penger til asfaltering av fylkesveiene. Det skal brukes om lag 100 millioner kroner på asfalt i Troms, som er 25 millioner mer enn planlagt. I Sør-Troms er det en økning fra 16,6 til 32 millioner kroner. Ifølge fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo, vil en rekke strekninger i Gratangen, Lavangen og Harstad får utbedret de verste asfaltskadene. Pengene er omdisponert fordi rassikring og veiutbedring i Ibestad er utsatt.