Regjeringen møter mer lus med å tillate mer oppdrett

Regjeringen vil møte mer lakselus med mer oppdrett, på tross av av varsler om økt kjemikaliebruk og mer lus også i de tradisjonelt «reneste» fjordene.

Lakselus

LAKSELUS: Lakselus er den vanligste parasitten på oppdrettslaks (Illustrasjonsbilde).

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Amund Drønen Ringdal

Amund Drønen Ringdal, statssekretær hos Fiskeridepartementet.

Foto: Regjeringen

Regjeringen møter et økende luseproblem i oppdrettsnæringa i Troms og Finnmark med å likevel tillate mer oppdrett.

NRK har fortalt om at dobbelt så mange oppdrettere her i år har tatt i bruk legemidler mot parasitten lakselus.

Samtidig er det for første gang oppdaget nedsatt virkning av kjemikaliene i Finnmark.

Likevel hevder Fiskeridepartementet at lusesituasjonen tas på alvor når de vil tillate mer oppdrett, også i nord.

–Bekymringsfullt

– Det er en bekymringsfull utvikling at det blir brukt mer og mer medikamentelle behandlinger for å håndtere luseutfordringen, sier Amund Drønen Ringdal, statssekretær hos Fiskeridepartementet.

Fjordene i Troms og Finnmark har lenge vært skånet for både mye lus og kjemikaliebruk, men nå har NRK fortalt at mer enn dobbelt så mange oppdrettere måtte våravluse - sammenliknet med 2013.

Sammenhengen mellom mye oppdrett og mye lus er vel dokumentert. Likevel ønsker regjeringen å tillate mer oppdrett.

– Mot at oppdretterne får lov å vokse litt, må de forplikte seg til kun to medikamentelle behandlinger gjennom en generasjon. Dette vil være med på å få ned totalbruken, men også tilfellene av nedsatt følsomhet mot kjemikaliene, sier Drønen Ringdal.

Kun to ganger i året skal oppdretterne få behandle laksen mot lus. Samtidig skal man ha mer laks i merdene gjennom året. Hvordan oppdretterne da skal få bukt med et økende antall parasitter har man ikke hos Fiskeridepartementet noen konkrete løsninger til, og de som nevnes finnes allerede. Det kan bety nye utfordringer for villaksen.

Lakselus Grieg Seafood - Steinviknes

2011: Dette fant mattilsynet under sin inspeksjon ved Grieg Seafoods anlegg i Loppa i 2011.

Foto: Eric Henrichsen/Mattilsynet

– Selvpåført krise i næringen

– Lakselusproblemet er en selvpåført krise, sier Ørjan Holm i Miljøvernforbundet.

Sist gang regjeringen tillot en oppdrettsøkning var det mot anbefalinger fra Havforskningsinstituttet.

Nå ønsker regjeringen nok en gang å tillate mer oppdrett, mot at næringa bruker mindre kjemikalier mot et økende luseproblem.

Ørjan Holm. Norges Miljøvernforbund.

Ørjan Holm i Norges Miljøvernforbund.

Foto: Pressebilde.

– Det er ganske selvmotsigende. Næringen sliter i dag med mye lakselus. Øker man produksjonen, så øker man problemet. Man må få kontroll på dagens situasjon før man går videre, sier Ørjan Holm i Miljøvernforbundet, og stiller seg i rekken av kritikere til myndighetenes håndtering av lakselus.

Nå skal oppdretten igjen få vokse, mot at antall lus går ned. Dersom forslaget går igjennom, blir færre lus per fisk tillatt, uten at det finnes klare alternativer til kjemikaliebruk.

– Mer lus i anleggene i nord nå enn før

– Akkurat nå er det et stigende nivå av lus i anleggene, men det er naturlig for perioden, sier ansvarlig for lusebekjempelse hos oppdretterne, Ketil Rykhus i oppdrettsbransjens interesseorganisasjon FHL.

Lenger sør i landet har luseproblemene i sommer vært betydelige, og Mattilsynet advarte mot at lusa kunne true både oppdrettslaks og villfisk. I nord har tradisjonelt problemet vært mindre, mye på grunn av et kaldere klima.

– Når globale klimaforverringer presser laksen nordover og oppdretterne samtidig ønsker seg hit, er det helt klart grobunn for en konflikt myndighetene må ta inn over seg, sier Erik Sterud i organisasjonen Norske Lakseelver.

Organisasjonen frykter at Troms og Finnmark blir et fremtidig konfliktområde når både villaks og oppdrett flykter nordover.

Forslaget om fem prosent mer oppdrett langs kysten er på høring med frist 1. oktober.

Oppdrettstillatelser på kart

Se hvem som tjener penger i fjorden din: Kartet viser oppdrettstillatelser gitt av Fiskeridirektoratet for oppdrett av laks som matfisk og økologisk matfisk for kommersielt formål per 28.08.2013. Kartet inneholder 929 tillatelser spredd langs hele kysten.

Foto: NRK