Mer fisk forsøkt smuglet over grensa

Tollregion Nord-Norge har beslaglagt rundt 800 kilo mer fisk enn på samme tid i fjor.

Beslag på 285 kilo fiskefilet

Tollerne ved Kivilompolo tollstasjon beslagla 285 kilo fiskefilet den 28. april. Det er det største beslaget hittil i 2017.

Foto: Tollregion Nord-Norge / NRK

– Det er synd å si det, men det viser dessverre at folk ikke respekterer grensa på 15 kilo, sier regiondirektør Atle Joakimsen i Tollregion Nord-Norge.

På bare tre måneder har tollerne beslaglagt 2859 kilo fiskefilet. Det største enkeltbeslaget ble gjort på Kivilompolo tollstasjon, der vekta viste 285 kilo.

– Sammenlignet med i fjor har vi allerede passert total mengde for 2016 som var 2.624 kilo. De fleste beslag har vært gjort på litauere, polakker og tyskere. Hittil er det gjort 30 beslag, og det betyr at snittet per person er rundt 95 kilo, noe som er fem ganger over det tillatte, sier Joakimsen.

– Fisken er forsøkt tatt ut av landet i store varebiler, eller biler med hengere som er innredet med en eller annen form for fryseelementer.

Nærmer seg toppåret

18 av beslagene er gjort ved Kivilompolo tollstasjon, fire ved Karigasniemi tollstasjon, to ved Polmak tollstasjon og seks ved Helligskogen/Kilpisjärvi.

– Vi ligger godt over totaltallene vi har hatt for 2014, 2015 og 2016. I 2013 hadde vi 4500 kilo, og det er godt mulig vi ender opp der allerede etter sommeren, sier Joakimsen.

Styreleder Roger Hansen i Fiskarlaget Nord, reagerer sterkt på at tollbeslagene nok en gang øker.

– Det er en bekreftelse på at det foregår et storstilt fiske som man ikke har kontroll på. Nå må myndighetene sørge for at denne nye næringa blir satt under lupen.

Oljevern

Fiskarlaget Nord ved Roger Hansen, krever at både myndigheter og næringa må ta ansvar for å få fisketurismen inn i kontrollerte former.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Mangler kontroll

Hansen er overbevist om at tollbeslagene har sammenheng med reiselivsbedriftene som leier ut båter og fiskeutstyr. I dag stilles det ikke krav til at de skal rapportere inn fangsten.

– La dem som driver fisketuristbedriftene få samme kontrollregimet som vi fiskere har gjennom innrapportering til myndighetene. Det blir et skritt i riktig retning. Myndigheter i lag med næringa må ta ansvar for å få dette inn i kontrollerte former, slik at denne nye næringa blir akseptert, og har legitimitet i de samfunnene det driftes fra, sier Hansen.

– Men kan ikke beslagene også tyde på at det selges fisk svart til smuglere?

– Det har jeg vanskelig for å tro på. En fisker har full anledning til å selge fisk til utlendinger, og da får kjøperen en kvittering. Fisken må fortolles, men da kan den tas helt fritt ut av landet. Nei, dette er fisk som smuglerne fisker sjøl, det er jeg overbevist om.

– Tar det på alvor

Dagny Øren er bransjesjef i NHO Reiseliv.

– Det blir for lettvint å skylde på reiselivsnæringen. Våre medlemsbedrifter og vi ønsker et forsterket kontrollsystem hjertelig velkommen. Vi samarbeider med myndighetene om dette. Det er veldig synd at bedriftene, som bidrar til stor verdiskapning langs hele kysten, får skylda for at det smugles fisk over grensen.