NRK Meny
Normal

Mener vi mangler kontroll når pasienter låses inne

Førsteamanuensis Marius Storvik er bekymret for den økte bruken av skjerming i psykiatrien. Han mener behandlingsmetoden ikke blir kontrollert godt nok.

Marius Storvik

TYDELIGERE LOVVERK: Marius Storvik ved UiT Norges arktiske universitet mener lovverket må skille tydeligere mellom skjerming og isolat.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Skjerming kalles det når pasientene blir plassert på et helt nedstrippet rom i inntil 24 timer. I Norge ble metoden brukt over 5 000 ganger i 2015, og antallet tilfeller øker.

Førsteamanuensis i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, Marius Storvik, mener vi har lite kontroll på hvor vidt pasientene som er blitt satt til skjerming har fått den behandlingen de skal få.

– De sier at de gjennomfører skjerming, men i praksis er det isolat, sa han på et møte om bruk av skjerming i psykiatrien som fant sted i Tromsø mandag kveld.

Storvik har forsket på brudd på menneskerettighetene til norske psykiatriske pasienter.

I forskriftene om skjerming står det at personalet skal være til stede med pasienten på skjermingsrommet. Men ifølge Storvik er praksisen en annen. Pasientene er i hovedsak alene på rommet. Går så pasienten ut av rommet blir vedkommende bedt om å gå tilbake på rommet av personalet. Om pasienten ikke går frivillig, har personalet mulighet til å føre pasienten tilbake med makt. Gjør pasienten videre motstand er det nødverge, og vedkommende havner fort i belteseng, hevder han.

– Det må bli en tydeligere forskjell i loven som markerer skillet mellom skjerming og isolat, sier Storvik.

– I tillegg trenger vi en mer effektiv kontroll. De som skal kontrollere metodene i psykiatrien har ikke god nok kompetanse til å kontrollere skjerming, og farer over denne typen behandling med harelabb.

"Nina" har slitt lenge psykisk. Da hun var 18 år prøvde hun å ta livet sitt, men ble stoppet og lagt inn på psykiatrisk institusjon. Her ble hun tvunget til skjerming, et tiltak som ifølge jurist Marius Storvik bryter med menneskerettighetene. Her forteller "Nina" om tiden på psykiatrisk institusjon.

Trenger mer ressurser

Under mandagens møte, som ble til etter NRKs reportasjeserie om bruk av tvang i psykiatrien, fortalte også vernepleier og verneombud ved Åsgård psykiatriske sykehus i Tromsø, Claus Svensby situasjonen fra de ansattes ståsted.

Han mener bruken av skjerming kunne vært redusert.

– Med flere ansatte og færre pasienter på hver post ville situasjonen vært en helt annen. Da ville vi nok hatt færre tilfeller med skjerming eller andre tvangsmidler og -vedtak, sier han.