Mener utvalget svikter lokalsamfunn

– Dette forslaget betyr at tråleierne sitter igjen med verdifulle kvoter, mens lokalsamfunnene langs kysten sitter igjen med lite. Det er skuffende svakt, og jeg kan ikke tenke meg at dette blir vedtatt, sier stortingsrepresentant Martin Henriksen fra Arbeiderpartiet. Onsdag foreslo et regjeringsoppnevnt utvalg å fjerne leveringspliktsystemet for torsketrålerne, samle verdien av pliktene i en kvotebank og auksjonere ut kvoter til fiskeindustrien. – Det ser ut som om utvalget har glemt hensikten med leveringsforpliktelsene, som var å sikre arbeid og verdiskaping på land, sier Henriksen.