Mener regjeringen svikter samene

Arbeiderpartiet Presidentkandidat til Sametinget, Ronny Wilhelmsen, mener Høyre og Frp svikter samene. For første gang etter etableringen av Sametinget i 1989 er de statlige bevilgninger til samiske formål blitt redusert, sett i forhold til lønns og prisstigning med nærmere 60 millioner, sier Ronny Wilhelmsen