Vil stoppe fiskesmugling med romsligere kvoter

Tollvesenet stopper stadig utenlandske fisketurister som prøver å smugle ut mer fisk enn de har lov. NHO Reiseliv mener et romsligere regelverk ville hindret mye av smuglingen.

Fiskebeslag ved grensen

Fiskesmugling er et omfattende problem, mener Tollvesenet.

Foto: Tollvesenet

Natt til fredag ble et tysk reisefølge stoppet på vei ut av Norge med 325 kilo mer fisk enn de har lov til. Tyskerne var da på vei inn i Finland ved Kivilompolo tollsted ved Kautokeino.

Fisketurister som prøver å smugle ut fisk av landet er et omfattende problem, og Tollvesenet beslagla i fjor 4,5 tonn fisk, bare i Troms og Finnmark.

Omstridt regelverk

Geir Solheim

Regiondirektør for Nord-Norge i NHO Reiseliv, Geir Solheim.

Foto: NRK

Men i NHO Reiseliv tror man et strengt regelverk kan være årsaken til en del av smuglingen.

– Vi hadde nok ønsket at kvoten hadde vært litt større, og da hadde vi kanskje unngått at flere prøver å smugle noen kilo ekstra, sier Geir Solheim, avdelingsdirektør for Nord-Norge i NHO Reiseliv.

Kvotene på hvor mye fisk turistene får lov å ta med seg ut av landet ble i 2006 skjerpet etter krav fra fiskerinæringen. De mente man hadde for lite kontroll på hvor hardt fisketuristene belastet viktige fiskearter.

– 15 kilo er for lite

Kvoten ble da redusert fra 25 kilo til 15 kilo per fisketurist, tross motstand fra NHO Reiseliv.

– Man kan godt si at 15 kilo er nok, men mange av dem som kommer utenlands fra er her som regel i en uke. Da syns de nok 15 kilo er litt i minste laget, når litt av beveggrunnen er at de ønsker å ta med seg fisk hjem til å kunne servere familie og venner, mens de skryter om store fiskeopplevelsene i Nord-Norge, sier Geir Solheim.

Fiskerne sier nei

Men forslaget fra reiselivet om å gjøre turistenes fiskekvoter mer romslige møter skepsis fra fiskerinæringen. Leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen, mener 15 kilo er mer enn nok for turistene.

– Fisken turistene fisker tas av den samme ressursen som er grunnlaget for våre fiskekvoter. Vanligvis er det ikke noe problem at folk er ute på fjorden og fisker, men dette handler om mer enn det. Hvis kvotene øker, aksepterer man at turistene kommer hit for fiske fisk de selger når de kommer hjem, sier Pedersen.

Heller ikke i Tollvesenet synes de 15 kilo fisk er for lite for turistene.

– Når det begynner å bli såpass store mengder, er det neppe bare til eget forbruk. Den frie kvoten du kan ha med deg på 15 kilo utgjør omtrent 60 middager. Så da kan man jo regne på hvor mange middager 325 kilo filet blir, sier Atle Joakimsen, som er regiondirektør i Tollregion Nord-Norge og henviser til gårsdagens smuglerfangst.

– Regelverket skal følges

Men selv om han ønsker mer romslige kvoter for turistene, understreker Geir Solheim i NHO Reiseliv at regelverket skal følges, så lenge det er som det er.

– Da regelverket kom, innrettet vi oss etter det. Alle fisketurismebedrifter er klar over hva som er reglene. De som kommer på besøk vet utmerket godt at 15 kilo er grensen, sier han.