Mener pilotens alkoholproblemer burde vært rapportert

Havarikommisjonen mener det bør vurderes å innføre rapporteringsplikt fra politiet til Luftfartstilsynet etter en helikopterulykke i Nordreisa der en alkoholpåvirket flyver styrtet.

Havarihelikopter

Her i Reisadalen i Nord-Troms nødlandet piloten helikopteret etter en såkalt vortex.

Den 36 år gamle helikopterpiloten ble i Hålogaland lagmannsrett dømt til 60 dagers fengsel for å ha fløyet med 2,29 i promille. Han ble frikjent i Nord-Troms tingrett.

Av havarirapporten går det fram at flyveren hadde hatt alkoholproblemer lenge, men dette var ikke fanget opp slik at han var blitt nektet å fly.

– Vi vurderer at det kan være hensiktsmessig at politiet har en rapporteringsplikt til Luftfartstilsynet i slike saker slik helsevesenet har, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Luftfartsavdelingen i Statens havarikommisjon til NRK.

Også Luftfartstilsynet ønsker et varslingssystem der politiet bør få plikt til å informere etaten dersom piloter er involvert i saker med rusmidler. Luftfartstilsynet skal nå følge opp saken videre for å se om dette praktisk, og juridisk lar seg gjennomføre.

Drakk etter havariet, hevdet piloten.

Bakgrunnen for saken er helikopterstyrten i Nordreisa i august i fjor.

Den svenske piloten skulle fly et helikopter fra Alta til Kiruna for sitt selskap Kallaxflyg. Da helikoptret nærmet seg Reisadalen, gjorde flyveren en høyresving som førte til at helikopteret mistet høyde og sank vertikalt. Det landet hardt og ble stående på understellet. Det fikk omfattende skader, og flygeren fikk skader i ryggen som førte til at han ble fløyet til sykehus.

Fire timer etter ulykken hadde flyveren 2,29 i promille. Han ble tiltalt og hevdet selv i tingretten å ha drukket en halvflaske Jägermeister først etter nødlandingen. Han ble frikjent i tingretten, men dømt i lagmannsretten til fengsel i 60 dager for brudd på Luftfartsloven.

Hadde alkoholproblemer

Av havarirapporten går det fram at mannen hadde hatt alkoholproblemer lenge. Dette var ikke grepet fatt i slik at han ikke lengre fikk lov til å fly.

Også Luftfartstilsynet har kjent til alkoholproblemene til piloten siden 2012, heter det i rapporten. Også den svenske Transportstyrelsen var orientert, de fikk en henvendelse fra det svenske politiet om hvorfor flyveren fremdeles fikk fly, ettersom han i 2011 var dømt for å kjøre bil i påvirket tilstand.

Kommisjonen viser til retningslinjer som finnes og mener at både: «Kallaxflyg og Luftfartstilsynet i dette tilfellet har hatt en passiv holdning til et kjent forhold til alkohol som var uforenlig med flyging. Denne passiviteten har tillatt fartøysjefen å fortsette å fly uten at dette ble avklart flymedisinsk.»

– En intern svikt

Luftfartstilsynets forklaring er at de ikke hadde bemannet sjefslegestilling på det tidspunkt og det oppsto svikt i interne rutiner for håndtering av slike opplysninger.

Idag beklager kommunikasjonsdirektør Frank Gøran Nordheim det som skjedde.

– Luftfartstilsynet behandler saker med alkohol svært strengt, normalt blir slike bekymringsmeldinger fanget opp. I dette tilfellet gjorde vi en feil og det beklager vi, sier han.

Han mener de i ettertid har fulgt opp saken og endret sine rutiner.

Ledelsen i Kallaxflyg har foreløpig ikke fått tid til å lese havarirapporten nøye, men vil likevel komme med en kort kommentar.

– Det er bedrøvelig at et firma som vi leier inn utfører jobben på denne måten. Vi har prosedyrer, og følger regelverket. Vi har ikke anledning til å mistenke noen for forhold som her er avdekket. Det sier flygchef Ingemar Holmström i Kallaxflyg til NRK.