NRK Meny

Mener øvinggsoner er i veien

Forsvarets skyte- og øvingsfelt til havs i Troms er til hinder for en fremtidsrettet planlegging av kystsona. Det mener Sør-Troms regionråd som støtter KS i Troms som allerede har påpekt problemet. Regionrådet ber statsministeren sørge for at statsrådene som har med saka å gjøre, samarbeider for å utvikle næringer som trenger havområder.