Mener ny skuterlov er ugunstig for Finnmark

Flere politikere i Vest-Finnmark jobber tverrpolitisk for å endre på lovforslaget til den nye motorferdselloven.

Snøskuter

Flere politikere i Vest-Finnmark jobber tverrpolitisk for at ikke den nye skuterloven skal gjelde likt for hele landet.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

For flere mener den nye skuterloven vil være ugunstig for Nord-Troms og Finnmark.

Bakgrunnen er lovforslaget til ny motorferdsellov, der blant annet etableringen av nye skuterløyper faller inn under Plan- og bygningsloven. Gruppelederen for Alta Arbeiderpartiet mener dette vil føre til unødvendig byråkrati og mer arbeid for kommunene.

– Det vil bety mer arbeid i kommunen når det gjelder etablering av løyper. Vi ser at dette kan gå på bekostning av det øvrige planarbeidet vi har i kommunen, sier Nilsen.

Monica Nielsen

Monica Nilsen mener skuterloven vil gi mer arbeid for kommunene.

Foto: Robin Mortensen / NRK

Vil gjelde likt i hele landet

I lovforslaget ligger det også an til at skuterloven skal gjelde likt over hele landet. Det vil bety at særordningen for Nord-Troms og Finnmark vil forsvinne.

– Jeg mener at lovverket funger godt slik det gjør i dag, og ser ingen grunn til at det må være likt over hele landet. Nord-Troms og Finnmark er i en helt spesiell situasjon og det kan det fortsatt være på dette feltet, sier leder av Energi- og miljøkomiteen, Ole Elvestuen (V).

Han sier tilbakemeldingene fra lokale politikere vil bli viktig ved neste høring for lovforslaget som vil bli gjort 11. februar.

Nestleder i Venstre Ola Elvestuen

Leder av Energi- og miljøkomiteen Ole Elvestuen mener skuterloven ikke skal gjelde likt over hele landet.

Foto: Mette Ballovara/NRK

– Det som nå er viktig er selvfølgelig at denne type innvenvendinger og denne type problematiseringer kommer fram til komiteen, slik at komiteen får kunnskap om det hele bildet, sier han.

Les også: – Ny skuterlov truer skaperverket - Troms og Finnmark
Les også: Ja og nei til snøskuter-frislipp - NRK Sápmi

Ser ingen fordeler med nåværende forslag

Den nye skuterloven vil ikke bli klar før i perioden mars-april i år. Varaordfører i Alta, Ronny Berg (Frp), er skuffet over at loven ikke vil bli klar før skutersesongen er over.

– Jeg tror at hvis den blir vedtatt slik den ligger nå, så ser jeg ingen fordeler med oss i Finnmark i forhold til dette lovforslaget.

Les også: Vil ta betalt for snøskuterkjøring - Troms og Finnmark

Oppfordrer til tverrpolitisk samarbeid

I det nye lovforslaget er det ikke gitt rom for etablering av skuterløyper til skutersafari for lokale turistbedrifter, noe som flere lokale politikere lenge har jobbet for å få på plass.

Ronny Berg

Varaordfører i Alta, Ronny Berg, maner til tverrpolitisk samarbeid.

Foto: Marte Lindi/NRK

– Jeg oppfordrer samtlige partier i Finnmark til å jobbe opp mot sine medlemmer i Energi- og miljøkomiteen. Jo bedre innstilling vi får fra komiteen, jo større er sjansen for at det går igjennom på Stortinget, så jeg oppfordrer alle partier til å jobbe tverrpolitisk opp mot sine medlemmer for å få dette her til, sier Ronny Berg.