NRK Meny
Normal

– Gruveavfallet kan bli fraktet langt ut i havet

Det er mer sirkulasjon av vann i Repparfjorden enn tidligere antatt, noe som kan føre til at gruveavfall blir fraktet mye lenger ut fra fjorden. Havforskningsinstituttet mener bruken av fjorden til avfallsplass for kobbergruva må konsekvensutredes på nytt.

Repparfjord

Strømmodelleringen av Repparfjord holder ikke mål, mener Havforskningsinstituttet.

Foto: Allan Klo

– Jeg mener de bør gjøre en studie på nytt, og finne ut hvilke konsekvenser det kan bli, for de har på en måte ignorert den viktigste transportmekanismen, sier havforsker Lars Asplin i Havforskningsinstituttet.

Nye analyser av strømforholdene i Repparfjorden viser at saktegående havstrømmer kan komme til å frakte avfall fra kobbergruva Nussir i Kvalsund i Vest-Finnmark lengre ut fra fjorden enn tidligere antatt.

Saktegående havstrømmer avgjørende

Asplin mener et viktig moment er utelatt når gruveselskapet Nussir har vurdert hvor avfallet fra Nussir blir av når det skal tas i bruk et såkalt sjødeponi.

Ifølge havforskeren har man tidligere kun vurdert hvordan tidevannskreftene påvirker avfallet som skal i Repparfjorden.

Han mener at saktegående havstrømmer har langt mer å si, og sammenligner hvordan tidevannet og de saktegående strømmene sprer gruveavfallet med lastebiler.

– Tidevannet vil strømme en vei i seks timer, og så strømme tilbake i seks timer, mens denne langperiodiske strømmen vil strømme en vei i kanskje ti dager.

Dermed vil tidevannet ikke ha noen transportkapasitet fordi det vil være som en lastebil som kjører fort den ene veien, og så snur den og kjører fort tilbake, forklarer Asplin.

– Den andre komponenten er som en lastebil som kjører sakte, men den kjører så lenge at den frakter det den har på lasset sitt mye mye lengre. Det er dette konsekvensutredningen ikke har tatt hensyn til, disse relativt saktegående strømmene som vedvarer lenge, sier han.

Nye modeller

Harald Sørby

– Vår avgjørelse i saken vil først komme i 2015, sier Harald Sørby, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Det er Miljødirektoratet som nå skal behandle søknaden om utslippstillatelse fra Nussir. For seksjonsleder Harald Sørby i Miljødirektoratet er modellene fra Havforskningsinstituttet nye.

Sørby har et godt inntrykk av utredningsarbeidet som er gjort.

– Jeg har inntrykk av at den kvaliteten som er gjort er stort sett gjennomgående god. Vi har veldig mye informasjon i saken som vi nå arbeider med, sorterer, og skal bruke til den beslutningen vi skal komme med. Man kan alltid påpeke at man skulle hatt mer i den ene eller den andre retningen, men vi tror at vi har et godt grunnlag for å kunne avgjøre saken nå.

Miljødirektoratet håper å ferdigbehandle utslippssøknaden til sjødeponi i Repparfjorden i løpet av første kvartal i år.

Repparfjord

Repparfjord.