NRK Meny

Mener fylket bør fordele penger

Fylkeskommunen burde hatt ansvaret for fordeling av penger til fartøyvern. Det sier fylkeskultursjef i Troms, Ellen Østgård. Skonnerten Anna Rogde har fått avslag på søknad om ekstraordinære midler til vedlikehold de siste seks årene. I dag er det riksantikvaren som fordeler disse pengene. Østgård mener fylkeskommunen har større førstehåndskunnskap om behovene i eget fylke.