Mener Fylkesmannen tar feil

Tana kommune mener Fylkesmannens vedtak om mangelfullt tilbud til dement er bygd på feil grunnlag.

Frank Ingilæ i fylkestingssalen

Ordfører i Tana kommune, Frank Ingilæ.

Foto: Nils Henrik Måsø

Ordfører Frank Martin Ingilæ sier at vedtaket er basert på kommunens rapporter om pleie, men rapportene har vært mangelfulle.

– Kommunen har ved en feiltagelse rapportert inn gjennom det nasjonale systemet som heter IPLOS, feil antall timer til en rekke av beboerne som får tilbud på Tana omsorgssenter. Det kan ha gitt seg utslag i at fylkesmannen har gjort den vurderingen, sier Ingilæ.

– De eldre har et godt tilbud

Nedleggelsen av sykehjems-tilbudet i Polmak og i Austertana og opprettelsen av omsorgssenteret på Tana bru har skapt mye kritikk.

Fylkesmannen har også varslet at det nå også vil bli gjennomført et statlig tilsyn av det omstridte helsesenteret. Likevel mener ordfører Frank Martin Ingilæ at tilbudet til de eldre er godt.

– Jeg tror de eldre har et ganske godt tilbud, men vi har selvfølgelig forbedringspotensial.

– Hvilke feil må rettes opp?

– Det kan være at vi må se litt mer på bemanningen. Jeg har hørt at noe tar litt lengre tid i det nye omsorgssenteret enn i de gamle institusjonene som vi hadde, sier han.