Mener Fylkesmannen må lytte til folket

Leder i Troms senterparti Svein Leiros er ikke begeistret over det som til nå er kjent av Fylkesmannens reformforslag om kommunesammenslåinger.

Svein O. Leiros

SER IKKE FORDELENE: Svein Leiros (Sp) kan ikke se hvorfor det er nødvendig gjøre Troms til ti kommuner.

Foto: Heaika Skum / NRK

Han viser til at de aller fleste kommunene har sagt nei til sammenslåing:

– Nå har dette vært behandlet i alle kommuner i Troms, og kommunestyrene har sagt sitt om hva de ønsker. Folket har fått sagt sitt om hva de ønsker, og det synes jeg fylkesmannen og regjeringen må veie veldig tungt i sin jobb videre.

Tilrådningen, der det blir foreslått å halvere antall kommuner i fylket. Fylkesmann Bård M. Pedersen og kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen skal i dag, onsdag, presentere og begrunne forslaget til ny kommunestruktur i Troms.

Ser ikke fordelene

Leiros, som også er ordfører i Kåfjord kommune i Nord-Troms tror ikke Nordreisa og Kåfjord blir en sterk kommune om de slår seg sammen, slik fylkesmannen i dag vil foreslå.

– Vi har hatt en lang og stor prosess på kommunereformen to år tilbake i tid, og jeg klarer ikke helt å se fordelene. Det er på grunn av at geografien blir ganske stor, men likevel blir vi en ganske liten kommune i målestokk.

– Jeg er ikke blant dem som tror at så lenge sentralisering fører til at alt blir så mye bedre, understreker Leiros.

Både kommunestyret og folket i Kåfjord har sagt nei til sammenslåing, mens Nordreisa har vært positiv.

Ordfører i Balsfjord Gunda Johansen

FORNØYD: Gunda Johansen er fornøyd med at fylkesmannen vil røre Balsfjord.

Foto: Laila Lanes / NRK

– En sammenslåing ville kun vært positiv i forhold til samisk språkforvaltningsområde, som ville blitt større, sier Leiros.

Fornøyd Balsfjord-ordfører

Balsfjord og Skjervøy er blant de kommunene i Troms som ikke blir foreslått å slå seg sammen med noen av nabokommunene i tilrådingen.

Balsfjord-ordfører Gunda Johansen er fornøyd med at fylkesmannen vil røre Balsfjord:

– Det er positivt. Egentlig hadde jeg vel forventet det. Balsfjord har en god beliggenhet og gode forutsetninger for blant annet næringsutvikling. Jeg tror det er slike ting som ligger til grunns for fylkesmannens vurdering, sier hun.

Kvænangen foreslås til Finnmark

Forslagene som legges frem i dag går blant annet ut på at Karlsøy kommune skal inngå i Tromsø kommune fra 1. januar 2020.

Fra samme tidspunkt bør Ibestad blir en del av Harstad kommune. Også Skånland og Tjeldsund i Nordland kan inngå i en ny storkommune.

Nordreisa og Kåfjord bør bli sammenslått.

Storfjord og Lyngen bør bli en kommune, går fylkesmannen inn for.

Troms-kommunen Kvænangen kan bli foreslått sammenslått med Alta og Loppa.

Både Skjervøy og Balsfjord foreslås å bestå som egne kommuner i framtida.