NRK Meny
Normal

Mener fiskeindustrien er for politikerstyrt

Norway Seafoods håper den nye sjømatrapporten kan endre en næring de mener er underlagt et strengt politisk regime.

Norway Seafoods Berlevåg

Tirsdag la Sjømatindustriutvalget fram sin rapport med forslag om endringer i fiskeindustrien.

Foto: Kaspar Fuglesang / NRK

Sjømatrapporten som ble lagt fram i Tromsø tirsdag, får sterk kritikk fra de fleste fiskerne.

Men for industrien som tar imot fisken på land kom rapporten som en solid julegave.

Norway Seafoods mener det er på høy tid at næringen slipper unna politisk detaljstyring.

Thomas Farstad

Konserndirektør i Norway Seafoods, Thomas Farstad mener det er på høy tid at næringen slipper unna politisk detaljstyring.

Foto: Arnstein Jensen

– Jeg kan ikke se at det skal være et mål i norsk fiskeripolitikk å redusere verdien av fangstrettene eller redusere verdien av torskestammen som vi har i havet, sier Thomas Farstad, konserndirektør i Norway Seafoods.

Ønsker endring i fiskeripolitikken

Konserndirektøren viser til dagens system der fiskekvotene er underlagt et strengt, politisk regime.

Forslaget, som ennå ikke er kommentert av den blå-blå regjeringen, foreslår en radikal endring av fiskeripolitikken. Fiskere skal selv få velge redskap og selge kvoter fritt.

Og mens de fleste fiskere tror dette kun vil komme storkapitalen til gode, ser Farstad annerledes på det.

– For oss som en næringsaktør som i dag kjøper fisk, så betyr det jo at vi fritt ut ifra vår egen vurdering skal kunne ta våre egne beslutninger fullt ut. Det betyr for eksempel at vi kan ta eierskap i fiskebåter, men det er ikke det vesentlige i denne rapporten. Her er det jo først og fremst en mulighet for at hele verdikjeden kan jobbe mye bedre sammen, sier Thomas Farstad.

– Aktørene selv må bestemme

Helga Pedersen

Arbeiderpartiets nestleder, Helga Pedersen mener ikke Stortinget kan følge sjømatrapportens anbefalninger.

Foto: Scanpix

Arbeidet med rapporten har vært ledet av professor Ragnar Tveterås, som hele tiden har vært kritisk til reguleringer av fiskeindustrien. Farstad håper politikerne ser det på samme måte.

– Aktørene selv må bestemme hvordan fisker skal organiseres, hvordan fisket skal gjennomføres, hvor fisken skal landes, hvilke produkter som skal lages og så videre. det er i dag styrt av politikken, sier konserndirektøren i Norway Seafoods.

Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen frykter eierskapet til råstoffet kan havne på utenlandske hender, om Stortinget velger å følge rapportens anbefalinger.

– Det vil ikke være en heldig utvikling for kysten og det vil være en dårlig måte å forvalte fellesskapets ressurser på, sier helga Pedersen.