Mener de ikke får undervisningen de har krav på – tror arbeidskonflikt er årsaken

Elever ved Ishavsbyen videregående skole i Tromsø frykter de ikke vil bestå eksamen, etter de har mistet svært mye undervisning dette skoleåret.

Elever ved Ishavsbyen vgs

Sofia Selall Jansen (f.v.), Aleksandra Castro Fredriksen, Mathilde Bjørvig Jørgensen og Ida Henriette Bjerkås Henriksen er elever ved Ishavsbyen VGS.

Foto: Tove Jensen / NRK

– I ett av fagene mangler vi 70 timer med undervisning så langt i år. Selv om vi har ansvar for å jobbe med faget selv, så kompenserer ikke det for undervisning med lærer, sier Sofia Selall Jansen.

Hun studerer til å bli helsesekretær ved Ishavsbyen VGS. Sammen med andre elever i klassen er hun bekymret for at de ikke får den utdanningen de har krav på.

Jansen forteller at de merket at noe var galt da kontaktlæreren deres ble sykemeldt.

– Motivasjonen gikk ned, og jeg ville ikke være på skolen lenger på grunn av vikarene vi fikk. Det er flinke vikarer, men de kan ikke våre rutiner. Når den andre læreren vår også ble sykemeldt forsvant motivasjonen helt, sier Jansen.

Langvarig problem

NRK har tidligere skrevet om store arbeidsmiljøproblemer blant de ansatte ved Ishavsbyen.

Problemene er ifølge ansatte NRK har snakket med; konflikter med ledelsen, ansatte som føler seg mobbet, og mobbesaker blant elever som ikke blir tatt tak i, til tross for varsler.

Flere ansatte har blitt sykmeldt som følge av konfliktene.

– Det er usikkerhet rundt hva vi skal gjøre hver eneste dag, og vi vet aldri hvordan neste dag blir, sier elev Mathilde Bjørvig Jørgensen.

Redd for ikke å bestå eksamen

Det er særlige ett av fagene elevene har mistet mye undervisning i.

– Vi har mistet 70 timer med kontorfag, og vi skal ha en stor prøve på fire timer i faget. Vi er veldig redd for at det ikke skal gå bra når vi nesten ikke har hatt det faget, sier elev Ida Henriksen.

Hun sier at de har flere kapitler som ikke har blitt gått igjennom, og tiden begynner å bli knapp.

Vi har masse praksis nå, så vi skal være lite på skolen i tiden fram mot eksamen. Vi er redd for at vi ikke skal klare å bestå den.

Ida Henriksen, skoleelev

Ifølge Henriksen skal elevene kontakte rektor og fylkesutdanningssjefen, slik at problemet blir tatt tak i.

– Hvis vi ikke hadde tatt dette opp og halve klassen hadde strøket i faget, så hadde det vært litt vår feil.

– Best om det løses på skolen

Rektor Asbjørn Rikardsen sier til NRK at han har hatt møte med representanter for elevene.

– Vi skal nå samarbeide om hvordan undervisningen skal legges opp etter praksis og fram til eksamen.

Roar Sollied

Fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollied.

Foto: Petter Strøm / NRK

Fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollied sier at det beste er om utfordringene kan løses på lavest mulig nivå.

– I dette tilfellet har rektor avholdt et godt møte med elevene. Der la han fram løsninger for å sikre at elevene får hentet seg fram mot våren.

Sollied forteller at utfordringer som gjelder sykemeldinger følges opp både på skole- og etatsnivå.