NRK Meny

Mellomlagring av avfall

Det interkommunale avfallsselskapet i Nord-Troms, Avfallsservice, søker om å få mellomlagre inntil 60.000 tonn restavfall ved Skibotn kompostanlegg. Selskapet samarbeider med Remiks, i Tromsø, som bygger et nytt forbrenningsanlegg. Avfall fra Remiks skal mellomlagres i Skibotn, til det nye anlegget står klar i desember neste år.