Mehamn-etterlatte får erstatning

De etterlatte etter flyhavariet i 1982 vil få en skjønnsmessig erstatning fra staten.

Et Twin Otter fly fra Widerøe styrtet i Mehamn ved Gamvik 12. mars, og alle de 15 ombord omkom.
Foto: Johnny Helgesen / Scanpix

En enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité bestemte dette tirsdag i forbindelse med behandlingen av Mehamn-kommisjonens rapport.

– Det er fordi at her er det etterlatte som har levd i usikkerhet og med til dels store påkjenninger i 24 år, uten at denne saken har vært grundig nok gransket.

Det sier saksordfører Magnhild Meltveit Kleppa fra Senterpartiet. 

Skapte uro

– Det faktumet at kommisjonene ikke bidro til å skape ro om denne saken tilsier at det er på tide at de pårørende får en håndsrekning for det de har lidd, sier Kleppa, som ikke tror det er mulig å komme lenger i denne saken nå, etter 24 års gransking.

Inger Luther er en av de etterlatte etter Mehamn-ulykken. Hun mistet faren sin i havariet, og er glad for dagens avgjørelse.

–  Dette betyr at denne saken på en måte går ut med et lite positivt fortegn. Men den burde vært avgjort for mange, mange år siden, dersom ting hadde blitt gjort slik de burde, sier Luther.

Berg-og-dal-bane

Etter at ulykken skjedde i 1982, har tre kommisjoner forsøkt å finne årsaken til at Widerøe-flyet havarerte og 15 mennesker omkom. Den siste kommisjonen ble nedsatt i 2002, og avhørte til sammen over 200 vitner. Denne kommisjonen konkluderte med at kraftig turbulens og svakhet på flyet er den mest sannsynlige årsaken til Mehamn-ulykken.

– Det har vært en berg-og-dal-bane, hvor vi har blitt dratt med. Men det har vært nødvendig, og konklusjonen til den siste kommisjonen er litt annerledes enn de andre konklusjonene, sier Inger Luther, som nå føler hun har fått et svar hun kan leve med.

– Ja, det gjør jeg. Inntil noe annet måtte dukke opp, så slår vi oss til ro med dette, sier Luther. 

Beløp ikke satt

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite ber regjeringen oppnevne en egen nemnd som får i oppgave å fastsette erstatningsbeløp og definere hvem som skal omfattes av ordningen.

Dette tar ikke komiteen selv stilling til. Da det ble bestemt at de etterlatte etter forliset til «Utvik senior» skulle få erstatning, ble beløpet fastsatt til mellom 50.000 og 200.000 kroner.