Medhold i oppsigelse i Høyesterett

Høyesterett har gitt Hurtigruten medhold i at oppsigelsen av en overstyrmann var gyldig. Overstyrmannen ble sagt opp etter at han hadde navigert feil gjennom Finnsnesrenna sånn at skipet berørte grunnen. Han gikk til sak mot rederiet, tapte saken i tingretten, men fikk medhold i lagmannsretten. Hurtigruten har anslått et tap på 20 millioner kroner på grunn av grunnstøtingen.