Med denne ruggen er laksefisket i gang

Kjell Åge Fossland dro inn en laks på 14,4 kilo – som kanskje er årets første fangst i Målselva.

Kjell Åge Fossland

Kjell Åge Fossland dro inn en laks på 14,4 kilo på torsdag.

Foto: Egil Jens Pettersen / NRK

Årets første laks er tatt i Målselva. Årets laksefiske i elva åpnet torsdag, i noen områder allerede ved midnatt.

I det mest aktuelle området, nedenfor fossen, var de første fiskerne i gang klokken 06.00. I formiddag kunne Kjell Åge Fossland i Målselv Elveeierlag juble over å ha dratt inn årets første laks.

– Det var jo en fantastisk følelse. Men jeg vet ikke om jeg var først, det kan jo være noen andre som har fått fisk tidligere i dag. Men det var i hvert fall den første som ble tatt her i kulpen, sier Fossland.

Har fått «kjendisstempel»

Om det var årets første eller ikke, er i hvert fall ruggen på 14,4 kilo et synlig bevis på at laksefisket for fullt er i gang i Målselva. En elv som de siste årene har fått et «kjendisstempel» på seg etter at flere av Norges rikeste har ordnet seg fiskeplasser langs den populære lakseelva.

– Men vi prøver å sikre at det skal være tilgang for allmennheten i elva. Vi prøver å holde prisene nede for at folk skal få komme og fiske. Vi ser jo at fisketrykket øker veldig, og det kommer veldig mange fiskere. Det er plass, og vi regulerer kvotene, sier Fossland.

(Artikkelen fortsetter under)

Målselva

Høy vannføring skaper mye rekved i elva.

Foto: Egil Jens Pettersen / NRK

Overvåker bestanden

Forvaltningen av elva med fiskekort og kvoter er viktig for å bevare laksebestanden. Med kamera fotograferes hver eneste fisk som tar seg opp i elva, for at man til enhver tid skal ha oversikt over bestanden.

– Vi har hele tiden full kontroll. Midt på sommeren gjør vi en evaluering for å sjekke hvor mye fisk som har gått opp i elva, hvilken type fisk det er, og om vi må begynne å regulere fisket.

Etter økende temperaturer og mye smelting de siste ukene, er vannstanden høy i elva. Det var en stund litt usikkert om det kom til å bli forhold for å fiske i elva ved starten av laksefisket, fordi vannstanden fører til både grums og mye rekved som kommer flytende med vannet.

– Vi hadde jo en femårsflom her for et par døgn siden, men elven har begynt å minke – og det har begynt å bedre seg. Men fortsatt er det mye rekved uti her, så det er utfordrende. Men vi får fisk!