NRK Meny

Mattilsynet avslår settefiskanlegg

Mattilsynet har avslått søknaden fra Salangsfisk AS om å etablere settefiskanlegg på Salangsverket, skriver Folkebladet. Mattilsynet begrunner avslaget med smitterisiko fordi anlegget ligger for nært Salaks sitt slakteri og slaktemerder i Rotvika. Anlegget, som skal koste 250 millioner kroner og gi 12-13 nye årsverk, er allerede påbegynt, og Ken Rune Bekkeli i Salangsfisk har likevel tro på at tillatelsen skal komme i orden.