NRK Meny
Normal

Måtte true UNN med dagbøter på 10.000 kroner for å få opplysninger

Universitetssykehuset Nord-Norge har gjentatte ganger brutt opplysningsplikten. Statens helsetilsyn måtte true med bøter for å få utlevert opplysninger fra helseforetaket.

Universitetssykehuset Nord-Norge.

Universitetssykehuset Nord-Norge har brutt opplysningsplikten 10 ganger på 2 og et halvt år.

Foto: Harald Albrigtsen / NRK

– Vi vurderer bruddene på opplysningsplikten som alvorlig, sier Heidi Merete Rudi, assisterende direktør i Statens helsetilsyn.

Hun sier det er helt grunneleggende at de får utlevert opplysninger i saker der pasienter har klaget på behanding, men at de gjentatte ganger har måttet purre på helseforetaket for å få utlevert informasjon.

– Det å få informasjonen vi etterspør er en grunnleggende forutsetning for at vi kan gjøre jobben vår. Vi jobber på vegne av pasientene, og når folk klager er det viktig at vi kan begynne å jobbe med sakene tidligst mulig.

Har måttet purre flere ganger

Når en pasient klager på en behandling ved sykehuset, eller det stilles spørsmål om behandlingen har vært innenfor lovens rammer, går klagen til Fylkesmannen.

Fylkesmannen ber så helseforetaket om å gi opplysninger i saken. Dette er også lovbestemt at helsevirksomheten skal gi. Helsetilsynet har vært varslet gjentatte ganger om brudd på denne varslingsplikten fra Universitetssykehuset Nord-Norge. De har bedt UNN om en redegjørelse for alle pliktbruddene.

I tidsrommet fra 1. januar 2014 til 30. april 2016 har Statens helsetilsyn påpekt pliktbrudd i 21 slike saker på landsbasis. Universitetssykehuset Nord-Norge HF skiller seg negativt ut. Ni av sakene gjelder UNN HF sin manglende etterlevelse av opplysningsplikten.

Statens helsetilsyn i brev til Universitetssykehuset Nord-Norge

Rudi sier at når Fylkesmannen har purret på manglende opplysninger flere ganger, blir saken sendt over til Helsetilsynet. Det har altså skjedd ni ganger på to og et halvt år.

30. juni varslet Helsetilsynet at de ville gi UNN HF dagsbøter på 10.000 kroner dersom fylkesmannen i Troms ikke fikk de etterspurte opplysningene i en konkret tilsynssak. Kort tid senere fikk Fylkesmannen opplysningene de ba om, også etter at Helsetilsynet ba om en redegjørelse kom også et nytt brudd på opplysningsplikten.

Fag- og forskningssjef Einar Bugge ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Kvalitets- og utviklingssjefen ved UNN, Einar Bugge, sier han ikke er tilfreds med bruddene

Foto: Jan Fredrik Frantzen / UNN

– Det er svært sjeldent at vi har gått til det steg å varsle om en bot for manglende opplysninger, men det sier noe om alvorligheten i et slikt brudd på opplysningsplikten, På landsbasis har vi registrert 21 slike brudd, og UNN HF står for 10 av de, det blir en stor andel, når resten skal fordeles på hele landet, sier Rudi.

– Ikke tilfreds

Kvalitets- og utviklingssjefen ved UNN, Einar Bugge, sier han ikke er tilfreds med bruddene.

– Vi er ikke fornøyd med at UNN ikke har oppfylt opplysningsplikten til Helsetilsynet ved flere anledninger. Vi har endret rutinene slik at alle henvendelser fra Helsetilsynet om tilsynssaker gjennomgås av meg og en jurist i Kvalitets- og utviklingssenteret, slik at vi sikrer at sakene blir fordelt til alle involverte enheter.

Han forteller at de har etablert et system for å sikre at det oppdages internt dersom en enhet ikke svarer Helsetilsynet innen frist.

– Dersom det likevel skulle komme purring på grunn av manglende svar til tilsynet vil direktør og klinikksjef bli orientert slik at det følges opp umiddelbart.