Matsøpla vår blir miljøbombe i Sverige

Mye av matavfallet fra Sør-Troms og Nordland sendes til Kiruna. Nå anmeldes selskapet som tar imot søppelet for miljøkriminalitet.

Matavfall

Matavfall fra Troms og Nordland ender opp som en miljøbombe i Kiruna.

Foto: NRK Sorlandet

Det interkommunale selskapet Hålogaland ressursselskap (HRS) eies av 12 kommuner i Nordland og Troms, med Narvik og Harstad som de største eierne. De sender alt av brennbartavfall og komposter avfall til Tekniska verken i Kiruna.

Mandag melder Norrländska Socialdemokraten at Tekniska verken er anmeldt for miljøkriminalitet, av Kiruna kommunes Miljø- og byggenemnd.

Flere typer utslipp

Tekniska verken skal ha sluppet ut for store mengder nitrogen og fosfor i 2013. Oksygenverdiene i vannet rundt avfallsanlegget i Kiruna var også for dårlige.

I en rapport fra miljømyndighetene kommer det frem at en av årsakene til det forurensede vannet er at en stor mengde avfall fra Norge blir liggende i påvente av å bli brent. I tillegg slipper varmeanlegget ut for store mengder sink og kadmium.

– Kan ikke aksepteres

– Dette kan vi ikke akseptere. Grenseverdiene er der for at vi skal holde oss under dem, sier administrerende direktør i Tekniska verken, Jan Fjordell, til Norrländska Socialdemokraten.

– Det største problemet med varmeverket er utslippet av kandium og sink. Dette er fordi det er mer elektronikk og batterier i avfallet i dag, og vi jobber med å øke bevisstheten rundt dette i samfunnet, sier han.

Han forteller at samarbeidet med Hålogaland ressursselskap om avfallet fra Nord-Norge kom overraskende på Tekniska verken, og at de inntil nylig har funnet en løsning som løser utfordringene med at avfallet blir liggende lenge før det blir brent.

Det er nå opp til påtalemyndigheten å avgjøre om de skal etterforske saken.

Hålogaland ressursselskap ønsker ikke å kommentere saken før de har fått pratet med Tekniska verken.