Masterprogram i luftfartsvitenskap

UIT er en av de viktigste leverandørene av
kompetanse i- og for nordområdene. UIT ønsker å
forsterke denne posisjonen ytterligere ved å opprette et Masterprogram i Luftfartsvitenskap, skriver Midt-Troms regionråd i en pressemelding. Masterprogrammet har sitt hovedfokus på operativ sikkerhet i luftfartsoperasjonen i nord.