Mann tiltalt for uaktsomt drap etter dødsulykke på E8

En mann i 30-årene er nå tiltalt etter en trafikkulykke i mars der en mann omkom og to andre fikk alvorlige skader.

Dødsulykke på E8 utenfor Tromsø

Ulykken skjedde i 80-sonen på innfartsveien til Tromsø.

Foto: NRK

Ulykken skjedde i mars på E8 like utenfor Tromsø. En mann i 80-årene fra Balsfjord omkom og tre andre personer ble fraktet til sykehuset i Tromsø, to av dem med alvorlige skader.

Under etterforskningen dannet politiet seg et bilde av hva som skjedde. En bil kom over i motsatt kjørefelt og traff bilen den 80 år gamle mannen satt i.

Nå er sjåføren i bilen som kom over i motsatt kjørefelt tiltalt for overtredelse av Straffeloven § 281 – for uaktsomt å ha forvoldt en annens død.

Statsadvokatene i Troms og Finnmark mener sjåføren ikke var tilstrekkelig aktsom under kjøringen, idet han ikke rettet tilstrekkelig oppmerksomhet mot vegbanen foran seg.

Mannen er også tiltalt for overtredelse av Vegtrafikkloven § 31, for å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade.

Statsadvokatene mener dette førte til at passasjeren i møtende bil ble skadd, og store materielle skader på kjøretøyene.

I tiltalen kommer det også fram at det vil bli lagt ned påstand om erstatning/oppreisning til fornærmede, og påstand om tap av føreretten.

Saken skal opp for Nord-Troms tingrett 15. januar. Det er satt av tre dager i retten til å behandle saken.

NRK har foreløpig ikke fått tak i tiltaltes forsvarer.