Mann i 70-årene siktet for overgrep mot minst ti unge

Politiet i Harstad etterforsker det som er den mest omfattende overgrepssaken de har hatt så langt. En mann i 70-årene er siktet for overgrep mot flere enn ti mindreårige.

Lensmann Morten Hole

Leder for etterforskningsseksjonen ved Harstad politistasjonsdistrikt, Morten Hole, sier at de ikke har hatt overgrepssaker som har vært så omfattende som denne.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Saken startet ifølge Harstad Tidende med en politianmeldelse i 2016. Siden har saken vokst i omfang. Så langt har politiet kommet i kontakt med over 10 fornærmede.

– Vi anser saken som svært alvorlig. Det har vært en prioritert sak hos oss, sier leder for etterforskningsseksjonen ved Harstad politistasjonsdistrikt, Morten Hole.

Harstad politidistrikt har hatt flere større sedelighetssaker opp gjennom årene, men dette er ifølge etterforskningslederen den største.

– Vi har ikke opplevd en sak med så mange fornærmede – og så mange som viser mot til å stå fram. Det til tross for at de åpenbart ønsker at dette skulle være et tilbakelagt stadium, sier han.

Den siktede mannen nekter straffskyld. NRK har vært i kontakt med mannens forsvarer Rune Stenstrøm. Han sier han har ingen kommentar til saken på nåværende tidspunkt.

Siktede blir ikke fremstilt for varetektsfengsling, bekrefter Hole.

Har slitt med rus og psykiatri

Ofrene er i aldersgruppen 12 til 18 år. Alle forholdene ligger noe tilbake i tid, noen er foreldet.

Det de har vært utsatt for, har ifølge Hole bidratt til at de har fått store problemer i livet sitt.

– Mange fornærmede har slitt med rus, psykiatri, og det å ha en normal sosial omgang med andre, opplyser han.

Han tror problemene de fornærmede har fått kan ha vært en medvirkende årsak til at de har valgt å stå fram.

– Forhåpentligvis kan det bidra til at de kan legge saken bak seg.

Ber fornærmede om å kontakte politiet

Politiet oppfordrer nå fornærmede som hittil ikke har sagt noe, om å ta kontakt med krimvakta i Harstad på telefonnummer 414 17469.

– Vi har erfart, spesielt i sluttfasen av etterforskningen, at det stadig dukker opp nye fornærmede og vitner som vi har kontaktet. Noen har forklart seg, andre ønsker ikke å stå fram. Derfor etterlyser vi nå nye vitner for å få et eventuelt totalbilde av saken, sier Hole.

Hovedårsaken til at etterforskningen har tatt så lang tid, er ifølge etterforskningslederen nettopp det at stadig flere nye fornærmede og vitner har meldt seg. Saken har vært ferdig etterforsket flere ganger og klar for oversendelse til statsadvokaten.

– Vi har vært nødt til å avhøre og etterforske de enkelte sakene for å komme til bunns i dem.

Senest tirsdag denne uken fikk politiet tips fra nye vitner.

Kontakt med nabokommune om overgrepssaker

– Vi har satt i gang tiltak for å være beredt på å ta imot dem som ønsker og trenger det i forbindelse med at denne saken nå legges på bordet, sier ordfører i Harstad, Marianne Bremnes til NRK.

Ordfører i Harstad, Marianne Bremnes

Ordfører i Harstad, Marianne Bremnes forteller at kommunen har egen beredskap for å håndtere denne saken.

Foto: Nils Mehren / NRK

Onsdag melder Harstad kommune på sine hjemmesider at de har utvidet åpningstiden ved Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep, som følge av at saken ble kjent tirsdag.

Også helsesøstre og psykologer i kommunen er i beredskap.

«Erfaringer fra andre kommuner viser at det kan være personer som ønsker kontakt med helsepersonell når overgrepssaker kommer opp», skriver kommunen.

Tidligere i år ble det kjent at en mann i nabokommunen Tjeldsund er siktet for overgrep mot 40 personer. Ordfører i Harstad, Marianne Bremnes, sier de har vært i kontakt med ordføreren der.

– Det er naturlig at vi har en dialog om dette. Det er helt forferdelig med disse sakene som stadig dukker opp. Nå er det slik at foreløpig er en person siktet, ikke dømt, men å se at disse sakene kommer på bordet er skremmende. Men samtidig er det kanskje også bra, at det viser at det er mer åpenhet nå enn tidligere.

Bremnes sier til NRK at de er i kontakt med politiet, og at hun oppfordrer folk som trenger hjelp til å ta kontakt med både politi og kommunen.

Rød tråd i fremgangsmåten

Siktede ble i 1993 dømt for seksuelt misbruk av en mindreårig gutt.

I den ferske siktelsen skal mannen ha brukt stort sett samme fremgangsmåte for å komme i kontakt med guttene.

– Han har bedt om råd og hjelp til alt fra å reparere datamaskiner til å bære esker fra boden. Slik opparbeidet han seg et tillitsforhold til guttene, sier Hole til Harstad Tidende.

En gutt avisen har vært i kontakt med, sier han ble invitert inn i leiligheten og bydd på brus og øl før siktede deretter satte på en pornofilm.