Mann fikk besøksforbud mot NAV – brøt det

Mannen hadde ikke lov til å gå på sitt lokale NAV-kontor, men brøt forbudet to ganger. Nå er han dømt til fengsel.

NAV Tromsø.

KUNNE IKKE GÅ HIT: Mannen i 40-årene fikk ikke lov å besøke dette NAV-kontoret, men det gjorde han likevel.

Foto: Harald Albrigtsen / NRK

Mannen er i Nord-Troms tingrett dømt til 45 dager i fengsel som gjøres betinget med en prøvetid på to år.

To ganger brøt mannen i 40-årene besøksforbudet mot NAV. I mars oppsøkte han NAV sine lokaler i Grønnegate 122 i Tromsø. Dette hadde han ikke lov til å gjøre, fordi politiet noen måneder i forveien hadde gitt ham et forbud mot å oppholde seg på denne adressen. Måneden etter, i april, gjentok han dette.

Måtte levere papirer

Nord-Troms tingrett.

DØMT: Mannen fikk dommen sin i Nord-Troms tingrett.

Foto: Harald Albrigtsen / NRK

Til tross for at mannen bekreftet at han hadde tatt turen til NAV erklærte han seg ikke skyldig under hovedforhandlingene i retten.

Retten oppfattet dette til at mannen mente at han hadde rett til å oppsøke NAV sin adresse da var viktig for ham å få levert dokumenter. Retten sier at de ikke ser at det er noen grunn til papirene måtte leveres så fort og derfor ikke kunne gå via posten.

Det blir i dommen påpekt at mannen ikke hadde en krenkende eller truende væremåte under det første av de to NAV-besøkene. Ved begge anledningene forlot mannen NAV raskt etter å ha levert dokumentene sine.

Fikk bot

Aktor la under hovedforhandlingene ned påstand om at mannen dømmes til fengsel i 60 dager hvorav 40 dager gjøres betinget med prøvetid på to år. Aktor la også nes påstand om at mannen må betale sakskostnader.

Mannens forsvarer ville at saken skulle avgjøres kun ved bot. Og bot ble det. I tillegg til fengselsdommen må mannen betale en bot på 5000 kroner. Han slipper å betale saksomkostninger fordi retten mener at han har dårlig råd.