Mann dømt til fengsel for å misbruke sin stilling for å få sex

En mann i 40-årene er dømt til fengsel i åtte måneder for å ha misbrukt sin stilling i Sivilforsvaret for å få sex av en kvinnelig menig.

Tinghuset

DØMT: En mann må i fengsel og betale erstatning til en menig etter en hendelse under en militærøvelse i fjor. Det viser en dom fra Hålogaland lagmannsrett.

Foto: Petter Strøm / NRK

Mannen er dømt for overtredelse av straffeloven § 295. «Misbruk av overmaktsforhold og lignende», der strafferammen er seks års fengsel.

Det var i fjor vår at mannen misbrukte sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med en kvinnelig menig i 20-årene, der han utnyttet sin stilling som hennes overordnede. Hendelsen skjedde på en militærleir i Troms under en øvelse i regi av Sivilforsvaret

Ble frifunnet

NRK omtalte saken saken i fjor høst.

Mannen erkjente ikke straffskyld i forkant av behandlingen i Senja tingrett, og ble i januar frifunnet for den prinsipielle påstanden om å ha utnyttet sin stilling for å få seg sex.

Han ble imidlertid dømt for seksuell handling med en annen person uten samtykke. Både påtalemyndigheten og den tiltalte mannen anket dommen. Den tiltaltes anke gjaldt straffeutmålingen.

Må betale

Ankesaken ble holdt i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø tidligere i september, der den tiltalte mannen ble dømt til fengsel i åtte måneder. Han får fratrekk på to dager på grunn av varetektsfengsling.

I tillegg til fengsel må han betale oppreisning til kvinnen på 75.000 kroner, og tingrettens omkostninger på 3000 kroner. I Senja tingrett ble han frifunnet for både krav om oppreisning.

Dommen i lagmannsretten er enstemmig.