Mann (31) dømt for 72 straffbare forhold

En 31 år gammel mann fra Harstad er dømt for 72 straffbare forhold. Blant forholdene er grove bedragerier og identitetstyveri.

Trondenes tingrett

Dette er en av de mest omfattende bedragerisakene som har vært oppe for retten i Nord-Norge.

Foto: Nils Mehren / NRK

Trondenes tingrett har dømt mannen til fengsel i 2 år og 6 måneder.

Svært omfattende sak

Det er en svært omfattende sak som ble behandlet i retten i Harstad i vår. Mannen var blant annet tiltalt for 38 tilfeller av grovt bedrageri, fem forsikringsbedragerier, elleve tilfeller av identitetstyveri og flere tyverier.

Ved hjelp av innbrudd i postkasser og på andre måter, fikk mannen tilgang til personnummeret til flere personer, blant annet fra medlemmer i sin egen familie. Disse personopplysningene brukte han til å skaffe seg kredittkort og lån i en rekke banker.

Dette medførte tap, eller fare for tap for privatpersoner, banker og andre bedrifter på til sammen to millioner seks hundre tusen kroner. Mannen er også dømt til å betale tilbake pengene han har skaffet seg via svindel og bedragerier.

Brukt på spill

Ifølge dommen har pengene mannen skaffet seg på ulovlig vis, stort sett blitt brukt til pengespill på internett. Mannen har i mange år hatt store spilleproblemer, og han har brukt store ressurser på å skaffe seg penger til å spille for.

I retten opplyste han at han kunne spille bort en halv million kroner i løpet av en halv time. Hans alvorlige spilleavhengighet blir i dommen regnet som en formildende omstendighet.

I skjerpende retning har dommerne lagt vekt på at mannen har misbrukt personopplysninger har begått svært mange alvorlige forbrytelser over en lengre periode.

Slikt misbruk er blitt et alvorlig samfunnsproblem, som innebærer en alvorlig integritetskrenkelse, heter det i dommen.

Det er også skjerpende at 31-åringen har fortsatt med sine kriminelle handlinger etter at han fikk en dom for lignende forhold i 2015.

Dermed ble straffen fastsatt til fengsel i to og et halvt år.